Onderzoek welzijn en jeugdzorg Utrechtse Heuvelrug

Uit recente onderzoeken van het RIVM, de Kinderombudsman en andere organisaties blijkt dat de problemen met het welzijn onder kinderen en jongeren het grootst zijn, kijkend naar de hele bevolking.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug bezuinigt ondertussen per 1 juli op de jeugdzorg, waardoor een deel van de zorg niet meer in de dorpen zal worden verleend, of niet meer zal worden vergoed. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren straks misschien niet meer (op tijd) de zorg, die zij nodig hebben. Nieuwsblad De Kaap en De Stichtse Courant publiceerden de afgelopen maanden een reeks artikelen over de nieuwe inkoopronde jeugdzorg en de gevolgen daarvan.

Stichting PUUHR, onafhankelijk nieuws- en informatieplatform in Utrechtse Heuvelrug, houdt tot en met zaterdag 17 april enquêtes onder jeugd, ouders, jeugdzorgaanbieders en huisartsen om zo in kaart brengen hoeveel kinderen en jongeren in de gemeente zorg (nodig) hebben, of door de coronacrisis hun eventuele hulpvraag toeneemt en met welke problemen zij kampen. Daarnaast is het belangrijk inzicht te krijgen in het aantal jeugdzorgaanbieders dat in de dorpen overblijft.

Dr. Wiegand, huisarts in Leersum en dr. Hoetjer, kinderarts van het Diakonessenhuis in Utrecht en Doorn, steunen dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen door Stichting PUUHR ter beschikking worden gesteld aan onder meer Nieuwsblad De Kaap en de Stichtse Courant.